Visjon

«Stronger and closer» er drømmen om:

  • .. et kristent fellesskap på Nordkalotten, på tvers av geografi, landegrenser, kultur og språk.
  • .. kristne som lever hverdagslivet fulle av Den hellige ånd, forfrisket, utrustet og sterke.
  • .. kristne som på hvert enkelt sted lever sammen i trofast kjærlighet.
  • .. kristne som har kraft og frimodighet til å være vitner for Jesus og bringe evangeliet videre.
  • .. Guds rike som kommer med frigjøring, helbredelse, gjenreisning og kraft.

Konferansen arrangeres av Kristent Fellesskap og Murmansk Full Gospel Church, men målet er å utruste disipler uavhengig av menighetsbakgrunn. Møtene er åpne og gratis.