16.-18.AUGUST, 2019

Internasjonal konferanse i Tromsø. Fellesskap på tvers av kulturer, landegrenser og alder. Deltakere fra Russland, Finland, Norge og mange flere land. Hjertelig velkommen!

Lovsang

To band fra Murmansk og et fra Tromsø er klare for å lede an i lovsang. Kjente melodier med russisk, norsk og engelsk tekst.

Ungdom

Egne ungdomssamlinger fredagskveld og lørdagskveld. Samlingene vil bli ledet av norske og russiske ungdommer, med hjelp fra Andrei og Mari Valui fra Rovaniemi.

Slava Goncharenko

Slava bor i Minsk, Hviterussland sammen med sin kone Irina og deres barn. Han har vært pastor for «New Life-Church” i 26 år. «New Life»…

Chandrakant Chavada

Chandrakant bor i Gujarat, India. I en alder av 21 år startet han og hans kone, Nilam en liten husmenighet med tre personer. 34 år…

Roger Aubrey

Roger Aubrey bor i Cardiff sammen med sin kone Dianne. Roger ble kristen i 1966 og er blant lederne i All Nations Church. Som bibellærer…