Ungdom

Egne ungdomssamlinger fredagskveld og lørdagskveld. Samlingene vil bli ledet av norske og russiske ungdommer, med hjelp fra Andrei og Mari Valui fra Rovaniemi.